ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ (Ε.Ε.ΦΙ.Μ.)»

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ (Ε.Ε.ΦΙ.Μ.)», σε συνεχεια των μέτρων προστασίας λόγω Covid 19 και της απόφασης του Έκτακτου ΔΣ της 20ης Μαρτίου 2021 συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου στο MYRTILLO Cafe*, στην οδό Λάμψα & Τριφυλίας, Αμπελόκηποι Αττικής (( 2110123176) την Κυριακή 30 Μαΐου και ώρα 11:00 με θέματα προς συζήτηση τα εξής:

  1. Έγκριση Απολογισμού πεπραγμένων 2020
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2021
  3. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
  4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
  5. Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.
  6. Συζήτηση και αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν το Σωματείο

Στη Γενική αυτή Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των μελών.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή για την Ελεγκτική Επιτροπή παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι τις 29/5/2021, κ. Μηλιά Κοτσιώνη, κινητό: 6979981509.

Για την Ένωση Φίλων της Μαδαγασκάρης

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Καλλιρρόη Γκόνη Αλέξανδρος Βασιλάκος

ΦΙΛΤΡΑ