Ανακοίνωση για βράβευση «ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ του ΚΟΣΜΟΥ – ΑΘΗΝΑ»

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ένωσης,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εθελοντική οργάνωση «ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ του ΚΟΣΜΟΥ – ΑΘΗΝΑ» της οποίας ο πρόεδρος κ. Σπύρος Σερεμίδης είναι μέλος της Ενωσής μας, βραβεύτηκαν σε επίσημη τελετή που έγινε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στις 23 Νοεμβρίου 2015 μαζί με άλλες εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες που η Ελλανόδικη Επιτροπή των Νησίδων Ποιότητας επέλεξε να τιμήσει αυτή τη χρονιά.

Τα βραβεία των Νησίδων Ποιότητας 2015 επέδωσε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος.

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2431
*Επισυνάπτεται σχετικό δελτίο τύπου.
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2015

Ανακοίνωση για αλλαγή ημερομηνίας και τόπου Τακτικής Συνέλευσης

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ένωσης,

Κατόπιν επιθυμίας αρκετών μελών και απόφασης του Δ.Σ. της Ένωσης τροποποιείται η ημέρα και ο τόπος της συνέλευσης μας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ (Ε.Ε.ΦΙ.Μ.)» θα διεξαχθεί στην ταβέρνα «Ηλίας»*, που ευρίσκεται στην οδό Σάμου 16, Πολύδροσο Χαλανδρίου (τηλ. 2106848610), την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16:00 με θέματα προς συζήτηση τα εξής:

1) Έγκριση Απολογισμού πεπραγμένων 2015
2) Έγκριση Προϋπολογισμού 2016
3) Συζήτηση και αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν το Σωματείο

Στη Γενική αυτή Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα διενεργηθεί νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα δηλαδή την 27/12/2015 στον ίδιο τόπο και ώρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Όσοι από τα μέλη ή τους φίλους επιθυμούν να γευματίσουν μπορούν να επικοινωνήσουν με ταβέρνα «Ηλίας», (τηλ. 2106848610).

Για την Ένωση Φίλων της Μαδαγασκάρης

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

     Η Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

Καλλιρρόη Γκόνη                      Αλέξανδρος Βασιλάκος

Ανακοίνωση για αλλαγή ημερομηνίας και τόπου Τακτικής Συνέλευσης

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ένωσης,

Κατόπιν επιθυμίας αρκετών μελών και απόφασης του Δ.Σ. της Ένωσης τροποποιείται η ημέρα και ο τόπος της συνέλευσης μας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ (Ε.Ε.ΦΙ.Μ.)» θα διεξαχθεί στην ταβέρνα «Ηλίας»*, που ευρίσκεται στην οδό Σάμου 16, Πολύδροσο Χαλανδρίου (τηλ. 2106848610), την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16:00 με θέματα προς συζήτηση τα εξής:

1) Έγκριση Απολογισμού πεπραγμένων 2015
2) Έγκριση Προϋπολογισμού 2016
3) Συζήτηση και αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν το Σωματείο

Στη Γενική αυτή Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα διενεργηθεί νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα δηλαδή την 27/12/2015 στον ίδιο τόπο και ώρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Όσοι από τα μέλη ή τους φίλους επιθυμούν να γευματίσουν μπορούν να επικοινωνήσουν με ταβέρνα «Ηλίας», (τηλ. 2106848610).

Για την Ένωση Φίλων Μαδαγασκάρης
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας

Καλλιρρόη Γκόνη               Αλέξανδρος Βασιλάκος


ΦΙΛΤΡΑ