ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ (Ε.Ε.ΦΙ.Μ.)»

—————–

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ (Ε.Ε.ΦΙ.Μ.)» συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου στο MYRTILLO Cafe*, στην οδό Λάμψα & Τριφυλίας, Αμπελόκηποι Αττικής (( 2110123176) την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00 με θέματα προς συζήτηση τα εξής:

 Έγκριση Απολογισμού πεπραγμένων 2017

 Έγκριση Προϋπολογισμού 2018

 Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής

 Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

 Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.

 Συζήτηση και αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν το Σωματείο

Στη Γενική αυτή Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα διενεργηθεί νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα δηλαδή την 10/12/2017 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή για την Ελεγκτική Επιτροπή παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι τις 1/12/2017, στην Ειδική Γραμματέα, κ. Μηλιά Κοτσιώνη, κινητό: 6979981509.

ΦΙΛΤΡΑ