ΝΕΑ

Θεμελίωση τῆς Ι. Μονῆς

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ

Την 13ην Ἰουνίου 2015 ἐτελέσθη εἰς τόν χῶρον τῆς Μονῆς ἡ ἀκολουθία τῆς θεμελιώσεως τῆς Μονῆς, ὑπό τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνατίου, εἰς τόν ὑπαίθριον χῶρον, κ’ἐν κατανυκτικῇ τελετῇ.

Ἐπίσης, τήν 29ην Ἰουνίου 2015 ἤρχισαν αἱ ἐργασίαι ἀνεγέρσεως, εἰς τήν πρώτην φάσιν, μέ τήν ἀνέγερσιν τοῦ τειχίου περιφράξεως ἀρχή δέ, ἡ τοῦ θεμελίου ἐκσκαφή.

Εὔχεσθε, ὅπως ὁ τά πάντα τελεσφορῶν Κύριος, εὐδοκήση, ἵνα ὁλοκληρωθῆ τό ἔργον, φθάνοντας εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ, πρεσβείαις τῆς Παναγίας Μητρός Αὐτοῦ. Ἀμήν. Γένοιτο.

Ευλογείτε.

HTTP://MDGPANAGIAPORTAITISSA.BLOGSPOT.GR/

ΦΙΛΤΡΑ