Ιστορίες

Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Μαδαγασκάρη

Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Μαδαγασκάρη ο κ. Ιωάννης Ταλούμης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επίτιμο Γενικό Προξενείο στη Μαδαγασκάρη

Διεύθυνση: BP 1495-Zone Zital Ankorondrano, 101 Antananarivo, Μαδαγασκάρη

Τηλ: 261 202223927, 261 340560983 Κινητό

Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: κ. Ιωάννης Ταλούμης

– – –

Honorary General Consulate in Madagascar

Address: BP 1495-Zone Zital Ankorondrano, 101 Antananarivo, Madagascar
Tel: 261 202223927, 261 340560983 Mobile

Honorary General Consul: Mr Ioannis Taloumis, GROUPE TALOUMI

https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/kenya-en/about-us/contact.html?fbclid=IwAR2-0RDgUpooGAriheW8FJxagmo30J-u7ksaWD5-qFbWmhux9G5tDr2zV_M

ΦΙΛΤΡΑ