ΝΕΑ

Ανακοίνωση για 16η Σύνοδο Κορυφής της Γαλλοφωνίας

Η 16η Σύνοδος κορυφής της Γαλλοφωνίας θα γίνει στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2016 στο Ανταναναρίβο στη Μαδαγασκάρη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας (OIF) ιδρύθηκε το 1970. Αποτελείται από 80 κράτη μέλη και 900 εκατομμύρια άτομα με κοινά στοιχεία τη γαλλική γλώσσα και τις οικουμενικές αξίες.

Στόχος αυτού τού Οργανισμού είναι να συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού των 80 κρατών μελών σύμφωνα με τις 4 μεγάλες αποστολές του :

  • Προώθηση της γαλλικής γλώσσας και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και πολυγλωσσίας
  • Εδραίωση της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας
  • Ενίσχυση της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης

Η 16η Σύνοδος κορυφής της Γαλλοφωνίας θα γίνει στο Ανταναναρίβο στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2016 με θέμα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

francophonie

Η Οργανωτική Επιτροπή επέλεξε ως λογότυπο αυτής της συνάντησης ένα σύμβολο με το δέντρο Ravinala που στη μαλαγασική γλώσσα σημαίνει το «Δέντρο του ταξιδιώτη» γιατί το νερό που συσσωρεύεται στη βάση των φύλλων αρκεί για να ξεδιψάσει έναν ταξιδιώτη.

Για την Ένωση Φίλων της Μαδαγασκάρης

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

     Η Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

Καλλιρρόη Γκόνη                      Αλέξανδρος Βασιλάκος

ΦΙΛΤΡΑ